D.A.G.S. (van Dorp Advies Gevaarlijke Stoffen) Uw Partner
 


TRAININGEN

 

 

Bij D.A.G.S. kunt u uiteraard terecht voor bewustmakingstrainingen voor alle medewerkers welke betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit geldt voor zowel de afzender en ontvanger, belader en losser, de vuller en verpakker, als de etiketteerder van gevaarlijke stoffen. Maar ook voor degene welke belast zijn met de opmaak van documenten.

 

De trainingen bevatten alle elementen van het ADR (en indien gewenst gecombineerd met IMDG en IATA DGR) zodat uw medewerkers all-round worden opgeleid. Het is ook mogelijk de trainingen specifiek af te stemmen op de werkzaamheden van een bepaalde doelgroep.

 

Tevens kan dieper worden ingegaan op de opslag van gevaarlijke stoffen volgens

PGS 15.

 

In alle trainingen staat bewustwording van en het omgaan met gevaarlijke stoffen centraal met als doel de veiligheid van uw medewerkers en organisatie te verhogen.

 Alle trainingen kunnen worden afgesloten met een toets waarbij de deelnemers, bij voldoende resultaat, een certificaat ontvangen. Bij algemene bewustwordingstrainingen ontvangt men een bewijs van deelname.

 

De trainingen worden op de bedrijfslocatie "in company" verzorgd.

 

Zie onderstaande documenten waarin de verplichting tot opleiding van alle betrokken medewerkers wordt toegelicht.

 

 

 

Hoofdstuk 1.3 ADR
Toelichting verplichte opleiding voor alle betrokken medewerkers welke omgaan met gevaarlijke stoffen.
Hoofdstuk 1.3 Opleidingen.docx (14.11KB)
Hoofdstuk 1.3 ADR
Toelichting verplichte opleiding voor alle betrokken medewerkers welke omgaan met gevaarlijke stoffen.
Hoofdstuk 1.3 Opleidingen.docx (14.11KB)

 

Hoofdstuk 1.5 IATA-DGR
Opleidingsverplichting
opleidingsverplichting IATA-DGR.docx (38.42KB)
Hoofdstuk 1.5 IATA-DGR
Opleidingsverplichting
opleidingsverplichting IATA-DGR.docx (38.42KB)

 

 

Hoofdstuk 3.17.1 PGS 15
Vakbekwaamheid deskundige in de PGS inrichting
3.17 opleidingsverplichting PGS 15.docx (12.35KB)
Hoofdstuk 3.17.1 PGS 15
Vakbekwaamheid deskundige in de PGS inrichting
3.17 opleidingsverplichting PGS 15.docx (12.35KB)
 
 
 
 
DteoTJ5hxzgo2gDzAgZBhTXbqHCyE3zEXeczyk19TFc" / DEEEADC8488DD571EB39AD4E75A776FA http://www.d-ags.nl/
E-mailen
Bellen